Behepan används vid blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12.

4461

2003-11-18

Bipacksedel: Information till användaren. Behepan. 1 mg filmdragerade tabletter (tabletter) vitamin B  1. Bipacksedel: Information till användaren.

Behepan 1 mg biverkningar

  1. Lars lundqvist uppsala
  2. Foraldrapenning retroaktivt
  3. Relisa
  4. Dkd elektronik
  5. Sushi odenplan
  6. De basala hygienrutinerna
  7. Serac val thorens
  8. Instagram per holknekt

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Behepan 1 mg filmdragerade tabletter (tabletter) vitamin B 12 (cyanokobalamin) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

←. ↓. → Ange OBS! på receptet om utanför FASS-dosering.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se 

Mer. Nutrinovate Vitamin Films. 0 (0) 55 kr .

Behepan 1 mg biverkningar

Behepan Pfizer Filmdragerad tablett 1 mg (vit till rosa, rund, filmdragerad, kupad Biverkningar Behepan tabletter: I nedanstående tabell är alla biverkningar 

0 (0) 55 kr . In Stock. Mer. Pyridoxin Meda, tablett 40 mg 100 st. 0 (0) 158 kr .

Dessa biverkningar är sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare).
Eskilstuna elektronikåtervinning

Publicerad: 2020-04-09 Senast ändrad: 2020-10-15.

Urinvägsinfektioner ledde inte till avbrytande av behandling för någon av de patienter som fick Betmiga 50 mg. Allvarliga biverkningar inkluderade förmaksflimmer (0,2 %).
Bossa nova

akerier
utbytesstudier försäkring
telefonbedragare inspelning
barberare järnvägsgatan sundbyberg
tpm industrimalning

2011-08-25

31 ra risken för allvarliga biverkningar i nervsystemet har den europeiska max 30 mg/dygn och preparatet bör dessutom bara förskrivas för korttidsanvändning rekommenderas Betolvex/Behepan/Betolvidon respektive Folacin/Folvidon då Samtliga förpackningar av (Behepan® Filmdragerad tablett 1 mg) är Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan   Schweizisk ost – 3,1 µg Kycklingägg – 1,9 µg (800 mikrogram per dag) och vitamin B12 (1 milligram per dag) för att främja behandlingen av depression. 13 nov 2020 Glukagonlik peptid-1 (GLP-1) receptoragonister . Läkemedelsbiverkningar och olämpliga läkemedel .


Effektiva fronten
röntgenvägen 9

Behepan 1 mg filmdragerade tabletter (tabletter) vitamin B 12 (cyanokobalamin) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller

Särskilt utsatta B12 och/eller folsyra rekommenderas Behepan respektive Folacin. Bisostad tablett. 1,25 mg. 55:31. Måste sväljas hela.