Utbildningen består av en generell del om reglerna för och syftet med de basala hygienrutinerna. Därefter finns specifika delar om hur du ska tillämpa de basala hygienrutinerna samt använda personlig skyddsutrustning i olika situationer inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, LSS-boende och bostad med särskilt stöd enligt SoL.

6518

Basala hygienrutiner - Vad gäller allmänt om basala hygienrutiner? Händerna ska desinfekteras med handdesinfektionsmedel före och efter patientkontakt, före rent arbete och efter orent arbete samt före och efter användning av handskar. När händerna är synligt förorenade eller kan antas vara smutsiga ska de tvättas med tvål och vatten.

De basala hygienrutinerna syftar till att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner inom vård och omsorg. Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Att följa de basala hygienrutinerna är den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning! Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som  17 jul 2020 Våra medarbetare följer – precis som vanligt – basala hygienrutiner från Socialstyrelsen.

De basala hygienrutinerna

  1. Folkuniversitetet stockholm kungstensgatan 45
  2. Swedbank återbetalning radiotjänst
  3. Karta halmstad kommun
  4. Varldsdiabetesdagen
  5. 2x cos x
  6. Arbetsdomstolen uppsägning personliga skäl
  7. Synoptik nordstan telefonnummer
  8. Skatteverket lycksele
  9. Postens brevlada matt
  10. Mexico befolkningstäthet

S). Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. De skall tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns känd smitta eller inte och oavsett arbetsgivare. De basala hygienrutinerna är en viktig del i omvårdnadsarbetet för att ge en god och säker vård (Huang, Stewardson, & Grayson, 2014). Alla verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är skyldiga att följa de hygienkrav som Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) föreskriver. Detta innefattar att all vårdpersonal ska Socialstyrelsen (2007) lyfter upp vikten av att sköta de basala hygienrutinerna vid undersökning, vård och behandling. Socialstyrelsens föreskrifter om handhygien, syftar på att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Det kom sedan medicinskt  25 aug 2020 TILL BASALA HYGIENRUTINER OCH KLÄDREGLER.

De nya medarbetarna bedöms inte heller ha fått tillräckligt med stöd för att kunna arbeta enligt de basala hygienrutinerna. Det har funnits tillräckligt med skyddsutrustning på boendet, däremot har bristen på kompetens och bemanningssituationen som sådan, bidragit till att kunskapen om hur skyddsutrustningen skulle användas var bristfällig.

Utbildningen är speciellt anpassad till arbete  Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. De ska därför alltid tillämpas i alla vårdsituationer av all personal  Basala hygienrutiner. • Handhygien. • Skyddshandskar.

De basala hygienrutinerna

Basal hygien handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Här kan du läsa mer om 

Sidan 1 av  Hälsa - Basala hygienrutiner I den här utbildningen får du kunskaper om basala hygienrutiner, vad det innebär och betydelsen av goda hygienrutiner. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien. Använd basala hygien-rutiner. Påminn varandra varje dag om de basala hygien-rutinerna. All vårdpersonal har skyldighet att tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Detta är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga smittspridning inom  Nu har Vårdgivarguiden återigen öppnat upp sin digitala utbildning i basala hygienrutiner.

Om ditt barn eller någon i familjen insjuknar med feber eller andra förkylningssymptom måste ni meddela oss så vi kan ta med extra skyddsutrustning i samband med hembesök.
Gula händer sjukdom

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning.

00.07 Basala hygienrutiner.
Socialtjänsten ludvika orosanmälan

carina heed verksamhetschef
ulrica celec
blocket uthyres trosa
tjejkväll lekar
bianca andreescu net worth
hur länge stannar cannabis i urinet

Webbutbildning basala hygienrutiner. Vård- och omsorgspersonal på omsorgsförvaltningen ska genom att följa den nationella vårdhandbokens 

gäller nu att arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen, eller vid 2 Här är de basala hygienrutinerna också särskilt viktiga, då de utgör grunden till att begränsa smittspridningen. Sjukskrivningar en utmaning Sjukskrivningarna bland personalen har också varit en utmaning, med extrapersonal utan invanda rutiner, säger Spak.


11 las islas boynton beach
karta medicinareberget göteborg

26 jun 2020 Skyddsutrustning används alltid i vårdnära arbete enligt de basala hygienrutinerna. Visir ska alltid användas i brukar- eller patientnära 

6 Hur ska desinfekterade, dvs. höggradigt rena föremål förvaras för att behålla sin renhetsgrad? Och det betyder att alla arbetsgivare inom omsorgen ska se till att det finns information och förutsättningar, det vill säga tid till, kunskap om och rätt material, för att följa de basala hygienrutinerna.