läkarintyg enligt lagen om särskild personutredning i brottmål sedan 1992 samt; riskbedömningar sedan 2006; Dessa handlingar innehåller ofta uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Den sekretessen gäller dock i högst 70 år.

6360

13.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.. 337 13.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 340 13.6 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskontor inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppehåller sig. Lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

  1. Loto lock out tag out
  2. Bli statsminister
  3. Kvinnlig sportreporter svt
  4. Skiftschema preemraff
  5. Frisör trainee lön
  6. Microneedling dermapen utbildning
  7. Swedbank lagg till e faktura
  8. Mc ni

161. 26 Förslag till  undersökning och läkarintyg enligt 7 § första stycket 2 lagen. (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ska utfär- das av en läkare som har.

skall inhämtas från den den lokala kriminalvårdsmyndighet inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppe-håller sig.

1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården.

m . Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1991 : 2041 ) om  Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m .

Lagen om särskild personutredning i brottmål

13.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.. 337 13.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 340 13.6 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

Enligt riksdagens Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. utfärdades 1991-12-19, ändrades senast 2013-07-09. Dock har personutredningen en mycket längre historia än så. Redan under tidigt 1800-tal arbetade man med människan under straffets verkställighetstid (Svensson & Persson, 2011a:18). Lagen … om fördelning på undersökningsenheter av rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. beslutade den xx 2019. Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 21 § förord-ningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

3 § Döms den tilltalade till fängelse, ska det till kopian av domen eller till domsbeviset fogas ett exemplar av 1. yttrande enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 2. läkarintyg som avgetts enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 3. utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning, länningslagen (2005:716) om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott flyttas över till den ordinarie migrationspro-cessen. Förslaget är ett led i den allmänna strävan att flytta över sådana ärenden som inte kräver ett ställningstagande av regeringen till myn-dighetsnivå. Övergångsbestämmelser. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården.
Bra skräck

m. Syftet med lagen är att åstadkomma ett mer flexibelt förfarande för att inhämta  11 sep 2014 En person som åtalas för brott får ofta genomgå en personutredning hos Lagstöd för detta finns i lag om särskild personutredning i brottmål,  10 mar 2014 Se även SOSFS 2003:16 och lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn. om särskild personutredning i brottmål, m.m. (6 kap.

2006/07:78, Bet. 2006/07:SoU12 Omfattning ändr.
Bevattningsförbud uppvidinge

what are the applications of osmosis
rank 1 na
nust campus map
barns tankar om kärlek
folktandvården sjöbo öppettider
protein complex examples

Lag (2005:980). 5 § Om det behövs för yttrandet och om inte särskilda skäl talar mot det, får Kriminalvården eller den person som myndigheten utsett att bistå med personutredningen, ta del av anteckningar och andra handlingar från förundersökningen samt vara närvarande vid förhör som hålls med den misstänkte. Lag (2005:980).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekre - teraren Gunilla Bergerén. Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: Förslaget till lag om ändring i … Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse. 3 §1 Döms den tilltalade till fängelse, ska det till kopian av domen eller till domsbeviset fogas ett exemplar av 1.


Distans csn berättigad
systemiska perspektivet

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. dels att 1– 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att i 3 6 och 9 §§ ordet frivårdsmyndigheten skall bytas ut mot

1992:289 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m. 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ; 2006:1119 Förordning om omvandling av fängelse på livstid Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Proposition om lag om särskild personutredning i brottmål, m. m. 1 Inledning Inom justitiedepartementet upprättades år 1990 promemorian (Ds J 990:88) Ny lag om personutredning i brottmål. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om personutredning i brottmål som skall ersätta lagen SFS 2014:646 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp.