Handlingar som hänför sig till ett specifikt ärende, som det verkar vara i ert fall, blir allmänna antingen om de har expedierats eller om ärendet som de hänför sig till har slutbehandlats. Observera dock att handlingar som ska expedierats bara är upprättade när de har expedierats, trots vad som står i bestämmelsen (vill du läsa mer kan du söka efter beslutet JO 1990/91 s. 425).

7022

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial såsom utkast till skrivelse. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. 2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnande, t.ex. genom att placeras i olika mappar.

Allmän handling arbetsmaterial

  1. Large cap value etf
  2. Jobb som receptionist skåne
  3. Skatteinbetalning datum 2021
  4. Kuvert storlekar
  5. Virtuous vodka bitter lemon
  6. Locost seven

2.1.3 Arbetsmaterial. 26 sep 2014 Är det ingen allmän handling (internt arbetsmaterial som inte ska arkiveras är ingen allmän handling)?. Är det brev till fackligt ombud? Är det ett  Handlingar som inte är allmänna. En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns  En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Vad är en allmän handling?

Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar.

Vissa handlingar som domstolen själv skriver blir aldrig upprättade och är därför ingen allmän handling. Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och 

Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar, inte arbetsmaterial. 31 mar 2021 Vad är en allmän handling? som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.

Allmän handling arbetsmaterial

Utkast, kladdar och andra halvfärdiga handlingar som myndigheten har påbörjat men inte slutfört är som regel inte heller allmänna enligt TF. Om en myndighet hävdar att en handling inte är allmän, alternativt kallar den för “ internt arbetsmaterial “, kan du använda nedanstående frågor för att testa myndighetens påstående.

3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

handlingen ska förvaras hos myndigheten och 3. handlingen ska vara antingen inkommen till … Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga. Arbetsmaterial , även om det saknas direkt stöd i lagen talar man ibland om arbetsmaterial, det vill säga sådan information som man på en myndighet håller på att arbeta med och som kan behöva förändras på något sätt. Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som endast är till för ärendets presentation eller beredning räknas inte som allmänna handlingar.
Hur fördelar dig privat vård och.landsting

3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Om materialet sedan färdigställs, beslutas eller skickas till någon utanför myndigheten blir det en allmän handling. Vad är inte en allmän handling?
Siemens simatic hmi manual

norwegian airlines 787
voltaren nsaid cream
börserna i europa
procivitas lund öppet hus
solvesborg

2017-10-06

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats.


Spolia ab
betygsdatabas högskola

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Om materialet sedan färdigställs, beslutas eller skickas till någon utanför myndigheten blir det en allmän handling.

Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där.