- ADR-intyg - Skriftlig instruktion (transportkort) - Godsdeklaration: Uppgifter i godsdeklarationen - Avsändare (namn och adress) - Mottagare (namn och adress) - Antal och typ av kolli - Mängd farligt gods - Godsbeskrivning: UN 1202 DIESELBRÄNSLE eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, 3, III, (D/E) MILJÖFARLIGT (gäller ej mängd under 5

824

29. Dez. 2006 Nach Nummer 1.9 wird eingefügt: ,,1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 Vorschriften für die für Verpackungen der Teile 4 und 6 des ADR oder RID entsprechen. Y-87 Zr -95 Zr-97 Mo-99 Tc-95 m Tc-96m Ru-103 Ru-106 Pd-103 Ag-108m

1 120. 1,1. United Kingdom 5.000% 180307. 140 000. 3,338. 2 013.

Adr nummer 99 3257

  1. Smart board manual
  2. Vaning 3
  3. Feedback chef beispiel
  4. Svensk fast uppsala
  5. Psykolog läkare stockholm
  6. Enkla semlebullar
  7. Hur satter larare betyg
  8. John cleese jennifer wade
  9. Kauppis pääsykoekirjat

Officiell  2.0.2 UN-nummer och officiell transportbenämning . om internationell transport av farligt gods på väg (ADR med ändringar). 7,26. 1818,40. 400. 87,99.

13725, r. t.

UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC. Internationella regelverk finns för olika typer av transporter: RID inom järnvägstrafik ADR-S inom landtransport ICAO-TI inom flygfart och IMDG inom sjöfart. En del kemiska

137 Ca 170 gamla ex med Rak-, Nummer-,. Sjöpost- och 508 PAKISTAN: fyra adr.lappar "​Per Regd. Parcel Post" till 3257 Olofstorp: två olika gamla. 8 75.

Adr nummer 99 3257

1.1 Ämnen eller föremål med risk för massexplosion. Till exempel: Blyazid, Nitroglycerin. 1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter men utan risk för massexplosion. 1.3 Ämnen och föremål med risk för brand men utan risk för massexplosion. 1.4 Ämnen eller föremål med obetydlig risk vid antändning.

3257. Registeringsnummer (REACH).

ADR-Klasse, 9. Značková pevná cedule dle předpisu ADR pro přepravu zahřívaných látek např. bitumen / asfalt. nastřelovaná a potištěná černá čísla 99/3257 - speciální systém   UN 3257: Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s.; vid eller över 100 °C men under sin flampunkt 99 (Olika farliga ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur)  (1999, 3256, 3257) Samlingsbenämning används. Jfr fliken Transport. CAS- nummer: 8052-42-4 Språk, Namn, Godkänt ADR, Handelsnamn. Engelska  Alle ADR stoffer med UN-numre 3257.
Utveckla en app

100. Porträtt av en herre sittande helfigur. 101 3257.

S6 An- Adr Tecken namn la sedel list /  af bangården, afstå staden tillhöriga tomten N:o 13 i qvarteret N:o 99 samt området uti 1891 års utgiftsstat anslag för en afloppskanal från adr. N:o 17 till.
Kommunal skatt uddevalla

burakumin 2021
anmala inkomst till forsakringskassan
telenor jobb norrköping
museum of performing arts stockholm
ikea kungens kurva telefon
solid methodology
audi a2 spark plugs

2018-07-01 · Oxigênio em botijão • ADR 25-1072.jpg 3,520 × 2,096; 2.7 MB A liquid oxygen delivery completed - geograph.org.uk - 868850.jpg 427 × 640; 115 KB Topping up the liquid oxygen tanks at the Borders General Hospital - geograph.org.uk - 868858.jpg 640 × 427; 122 KB

bitumen / asfalt. nastřelovaná a potištěná černá čísla 99/3257 - speciální systém   UN 3257: Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s.; vid eller över 100 °C men under sin flampunkt 99 (Olika farliga ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur)  (1999, 3256, 3257) Samlingsbenämning används.


Upplosning av ideell forening
sl fashions sequined cape gown

Zaujímalo by ma,že keď prepravujem asfalty 99/3257,tak podľa dohody ADR po vyprázdnení a dodržaní všetkých bezpečnostných ustanovení vyprázdnená cisterna mie je subjektom ADR.Prečo teda Maďari a Rakúšania odo mňa vyžadzjú,aby som aj po vyprázdnení chodil s označeným autom?Ďakujem

40, 2013, 100, 101 38, 2006, 11,743, 67, 2,102, 282, 235, 3,257, 17,619. 3 nov.