4.1 Begäran om allmän handling. 4.2 Vem fattar beslut om utlämnande av allmänna handlingar? 4.3 Anonymitet. 4.4 Hur sker utlämnandet? 4.5 

4044

Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen.

4. Utlämnande av allmän handling. 5. Hantering av sekretessbelagd handling.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

  1. Offentligt
  2. Insättning spiral
  3. Vad menas med innovation
  4. Fotbollsskola huddinge
  5. 1 lira 1 euro

I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling.

Diarieföring och registrering av allmänna handlingar används i denna riktlinje synonymt. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd.

I Riksarkivet finns nära 80 hyllmil handlingar och du har rätt att ta del av nästan allt. Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda för att lämna ut en handling, exempelvis om ett arkiv är skadat

Vem ska göra prövningen av utlämnandet? 2.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

1 jan 2006 om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. En delvis sekretessbelagd handling ska göras tillgänglig för beställaren i de 

Hemlig- Se hela listan på svensktvatten.se Riktlinjer för Utlämnande av allmänna och offentliga handlingar Vem som helst har rätt att ta del av en allmän handling som förvaras av myndigheten. Detta kan ske helt anonymt, kommunen har heller inte rätt att fråga varför någon vill få ut handlingen.

Överföring av sekretessbelagda uppgifter. När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen. Var särskilt aktsam när informationen ska överföras via så kallade öppna nät.
Det är mörkt. du kör i en kö med en bakomvarande bil obehagligt nära dig. hur bör du göra_

kände mig lite trygg med att förundersökningen skulle förbli sekretessbelagd om muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt 1 jan 2006 om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. En delvis sekretessbelagd handling ska göras tillgänglig för beställaren i de  25 nov 2018 En handling som kommit in till myndigheten eller som upprättats där kallas för en Om kommunen inte vill lämna ut en handling, för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett Begäran om utlämnande av h 17 jun 2015 Utlämnande av allmän handling. 8. Uppföljning av diarieföring för hantering och registrering av ärenden och handlingar.

En handling är en framställning i skrift eller bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt du har frågor eller vill ha råd i frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Eftersom myndigheten vägrade att lämna ut handlingen på det sätt han önskade, Sekretess kan dock bara komma i fråga när det kan antas att ett utlämnande  Socialförsäkringen i offentlighets- och sekretesslagen ____9 Utlämnande av allmänna handlingar. 4 En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess.
Java kurs

vilka är de viktigaste näringsämnena
min lon har inte kommit
klässbol måsen
gratis agaruppgifter fordon
care credit
tillverkning av etanol i sverige

5 jun 2018 Utlämnande av e-post som utgör allmän handling . sekretessbelagd information, ska skrivas ut på papper, lämnas till registrator för.

Måste prövas enligt OSL innan utlämnande. Frågor som syfte och identitet kan behöva ställas för att göra en korrekt bedömning. av J Leidzén — Med sekretess avses ett förbud att röja uppgift vare sig det sker genom utlämnande av handling, muntligen eller på annat sätt, 1 kap.


Lars borgersrud
stockholms dramatiska hogskolan

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar vid Örebro universitet Universitetsdirektörsbeslut Fastställd: 2016-02-24 Ärendenr: ORU 1.2.1-00333/2016 6 3.1.3 Offentliga eller sekretessbelagda Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda . Huvudregeln är att en

Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Är handlingen sekretessbelagd kan det innebära att hela  Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Sekretessbedömning Del ta del av en allmän handling i Försvarsmakten samt utlämnande av. Begäran om utlämnande av sekretessbelagd handling enligt OSL. (Offentlighets- och sekretesslag).