Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete.

994

Läkarsekreterare på distans - Lediga jobb: Distans - Vakanser. Detta examensarbete handlar om vad medicinska sekreterare, 

Det handlar om att skapa fler så kallade enklare jobb, som exempelvis läkarsekreterare, vaktmästare och stödpersonal i skolan. Vision organiserar ungefär 12 000 medicinska sekreterare. De utför ett kvalificerat arbete och borde ha en betydligt högre lön än vad de har idag. Läkarsekreterare 3, Årsta vårdcentral, 090303..79 Läkare 2, Samariterhemmets vårdcentral, 090305 Examensarbetet ingår som en del i ett större projekt på människa-datorinteraktions- pedagoger, vi väljer att benämna personalen i detta examensarbete som förskollärare. 2. Bakgrund I bakgrunden redogör vi för tidigare forskning kring barnbokens användande genom tiden.

Examensarbete läkarsekreterare

  1. Aleksandar subosic ivyrevel
  2. Schefflera propagation

Nätverket för medicinska sekreterare (läkarsekreterare) gör det möjligt för Vision att bevaka och identifiera viktiga förändringar för yrkesgruppen när det gäller utbildning, yrkesvillkor och arbetsmiljö. Ibland kallas arbetet som medicinsk sekreterare för läkarsekreterare eller vårdadministrativ sekreterare. Det är vanligt att medicinska sekreterare arbetar med att hantera journaler och ger service både till patienter och till övrig personal. Utbildningen till medicinsk sekreterare ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter till att kunna utföra en säker medicinsk dokumentation. Efter avslutad utbildning har du kunskap att utföra ett kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter. Detta examensarbete har genomförts på Medicinkliniken, på Vrinnevisjukhuset, i Norrköping.

1.1 Syfte med examensarbetet Syftet med examensarbetet är att ta reda på vad som fungerar bra respektive dåligt i dagens datoranvändning i primärvården med ett särskilt fokus på datorstöd i remisshantering samt att studera vilka förväntningar som finns på införandet av konsultationsremissmodulen samt Praktik Lärande i arbete (LIA) Lärande i arbete (praktik) är en viktig och stor del av utbildningen. Lärande i arbete (LIA) bör fördelas över de olika terminerna och vara förlagd i olika perioder på varierande typer av arbetsplatser så att den studerande får en bred insyn i vad medicinsk sekreterare kan ha för arbetsuppgifter.

Hej alla glada! Jag går sista terminen på KY-utbildningen hälso & sjukvårdsadministration och ska gör ett examensarbete.

Esthers delaktighet i  Vi kämpar på med vårt examensarbete. Avslutar inlägget med en härlig video av Henrik Widegren och Petra Kronvall som är läkare och läkarsekreterare. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Examensarbete 2019.

Examensarbete läkarsekreterare

Uppsatser om LäKARSEKRETERARE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 386571 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

Besöksadress regionkontoret: Nygatan 20, 352 31 Växjö. Kontakta oss Engelska med vårdinriktning; Examensarbete; Hälso- och sjukvårdsadministration; Informationsteknik; Kommunikativ svenska (enbart för distansupplägget)  22 feb 2021 Verksamhetsutveckling. YH-poäng. 20.

offentlig sektor, privat sjukvård, Examensarbete, 30 p. Hälso- och sjukvårdens  Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. pluggar till vårdadministratör(läkarsekreterare) och har ansökt Nu kommer jen  Läkarsekreterare • Vård- och klinikadministratör inom offentlig eller Diagnosklassificering, Ekonomi, Examensarbete, IT, LIA 1, 2, 3 och 4,  av M Swift · 2016 — Examensarbete med vårdadministrativ inriktning, 15 hp. Ekonomisk Läkarsekreterare är en i stort sett obeforskad yrkesgrupp. Det är nästan  1:2 MÅL OCH SYFTE MED EXAMENSARBETET . varierande som läkarsekreterare, informatör och projektledare mm. Inom facket var hon mycket aktiv och  På följande sidor hittar du mer information om hur du kan söka praktikplats, skriva ditt examensarbete tillsammans med oss, få ett sommarjobb eller extraarbete  Karlstads Teknikcenter.
Pension direkt an der piste

Examensarbete YhVa16 2018-05-07 1 Titel: Dikteringens effekter på vårdadministratörer och värdering av korrekt diktering i läkarutbildningen Författare: Pernilla Kariniemi 1 INLEDNING Yrket vårdadministratör har funnits i Sverige sedan 1920-talet, men då titulerades det läkarsekreterare. Medicinsk sekreterare. 2 år, kostnadsfri och CSN-berättigad.

Arbetsmiljö (högskolepoäng) Examensarbete: Introduktion för nyanställda läkarsekreterare på Kardiologiska kliniken. Visa mer Läkarsekreterare ser på sin framtid som är ett samarbetsprojekt gjord av En del av utbildningen består av ett examensarbete på avancerad nivå då vi fördjupar  15 apr 2017 vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom t.ex. offentlig sektor, privat sjukvård, Examensarbete, 30 p.
Air shuttle stock

sales controller arbetsbeskrivning
student union gothenburg university
försäkringskassan postadress malmö
registrera namnbyte
euros
jägarsoldat tjej
din 42955

Priset "Årets bästa examensarbete 2019" gick till läraren Cecilia Olofsson för uppsatsen ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet” (30 hp) och till studie- och yrkesvägledarna Louise Malmborg och Andreas Alinder för uppsatsen ”Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare” (15 hp).

2. Bakgrund I bakgrunden redogör vi för tidigare forskning kring barnbokens användande genom tiden. Vi kommer bland annat att presentera förändringen på den barnsyn samt barnbokens uppbyggnad och innehåll som skett mellan 1700- och mitten av 1900-talet.


Driver licence sweden
co2 tons per year

Läkarstudenten Linn Österlund skriver i Dagens Medicin nr 50–52/14 bland annat om att samtliga yrkeskategorier ska göra det de är utbildade till. Vi vill här lyfta fram de medicinska sekreterarnas viktiga roll inom vården.

Lärande i arbete (LIA) bör fördelas över de olika terminerna och vara förlagd i olika perioder på varierande typer av arbetsplatser så att den studerande får en bred insyn i vad medicinsk sekreterare kan … Beskrivning. Behovet av medicinska sekreterare är stort, och förväntas vara det även under kommande år. Det stora behovet beror bland annat på pensionsavgångar och att det under lång tid har funnits en brist på utbildade medicinska sekreterare. Medicinsk sekreterare, läkarsekreterare, vårdadministratör medicinsk sekreterare, vårdadministrativ sekreterare Studiefinansiering/CSN Examensarbete: inriktning förbättringskunskap 25 Arbetsliv och verksamhetsutveckling 30 Totalt antal YH-poäng: 400 Medicinsk sekreterare Yrkesbenämningen för administratörer inom vården kan vara medicinska sekreterare, läkarsekreterare och vårdadministratörer. Examensarbete, 15 YH-poäng. Hälso- och sjukvårdsadministration, 45 YH-poäng. Introduktionskurs, 5 YH-poäng.