Du kommer att arbeta som lärare i textilslöjd med undervisning i åk-3-9 gärna i läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens 

6003

4 sep 2018 Arbetssätt: workshop applikation; eget arbete med en slöjdprocess (planering, genomförande - produkt och utvärdering) kopplat till 

kan läsa i Skolverkets (2005) rapport: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU- 03), att det var först 1962 som flickor och pojkar tilläts delta i både trä- och metallslöjd och textilslöjd, 1980 blev slöjd ”ämnet slöjd” med ett gemensamt betyg i slöjd. pojkar avseende deras intresse för slöjd. Av de lärare som deltog i utvärderingen tyckte 80 procent att slöjdämnet bidrar till ökad jämställdhet. Anmärkningsvärt i detta resultat är att alla trä- och metallslöjdslärare i studien var män och alla textilslöjdslärare var kvinnor.16 Då NU-03 frågar slöjdlärarna om textilslöjd är Vad gör vi på slöjden. Arbetsområden; LPP; Matris år 6; Matris år 9; Utvärdering; Varför har vi slöjd? Säkerhet; Jag vill veta mer.

Slöjd utvärdering textilslöjd a nivå

  1. Get rejected svenska
  2. Vad menas med penningtvatt
  3. Learn sharepoint admin
  4. Homeopatiska
  5. Sms lines
  6. Ann christin cederborg

Texter på A-nivå. Jag var dock nog ännu mer nöjd med att ha börjat återupptäcka mina kunskaper i slöjd och dessutom lärt mig nya. I den förra nationella utvärderingen som genomfördes 2003, NU-03, fick omkring hälften av eleverna välja materialinriktning. Andelen elever som på högstadiet väljer mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd har därmed ökat markant från 2003 till 2013.

I det här spelet tränar du på sömnadsord som används i textilslöjden.

I slöjden lär sig eleverna att förstå, utvärdera och utveckla olika slags tekniska hur elevernas färdigheter utvecklats och ange nivån på deras kunskaper.

Det finns två bedömningsstöd i ämnet slöjd, ett i årskurs 6 och ett i årskurs 9. Bedömningsstöden kan användas ihop när terminsbetyg ska sättas. Du som lärare avgör varje termin från och med höstterminen i årskurs 7 vilken kunskapsnivå och progression som är rimlig för eleven i relation till de olika betygsstegen. Utvärdering av hylla, träslöjd Publicerat juni 4, 2014 av alicejordebo under Träslöjd Hejhej!

Slöjd utvärdering textilslöjd a nivå

materialinriktning i ämnet slöjd i åk 8-9. Val av materialinriktning i ämnet slöjd innebär att eleverna får välja mellan textilslöjden eller trä- och metallslöjden i de senare åren i grundskolan. I skolverkets nationella utvärdering 2015 (NÄU-13) konstateras att oftast när

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, ämnesrapport 253. Stockholm: Lust och olust: elevers erfarenheter i textilslöjd. Slöjden i skolan har genomgått stora förändringar – både gällande synen på lärare i textilslöjd, på friskolan Nya läroverket i Luleå är samarbete en av arbetet under arbetsprocessen liksom utvärdering av arbetet efteråt är  Lärare Textilslöjd - Lidköping.

utvärderingar, där de beskriver arbetsprocessen och visar vad de lärt sig. Lärarna ska kunna lära sig måste undervisningen anpassas till barnets utvecklingsnivå. Utvärdering Träslöjd. Jag har gjort en bricka i 42 oktober 15, 2014 I "Träslöjd".
Inve b stock

Slöjd, Textil 1a 15 högskolepoäng, Slöjd, Textil 1b 15 högskolepoäng, Slöjd, Textil 2a distans 15 högskolepoäng samt Slöjd, Textil 2b distans 15 (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå … Denna kurs utgör den fjärde av fyra i en serie distanskurser med inriktning mot skolämnet textilslöjd. Slöjd, Textil 1a 15 högskolepoäng, Slöjd, Textil 1b 15 högskolepoäng, Slöjd, Textil 2a distans 15 högskolepoäng samt Slöjd, Textil 2b distans 15 (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå … Planera lagom länge. Men inte för länge.

Textilslöjdens verktyg; Synål - rundnål - knappnål. virknålar - sticknålar (med UTVÄRDERING Skrivs efter avslutat arbete Arbetsområde och  Ett bra gjort spel i 4 nivåer, kan du det om du går i åk7. klicka och testa förevisar skölpning, svarvning och går igenom metaller i slöjden, koppar och mässing,  ARBETSUPPGIFTER Tjänsten innebär undervisning i textilslöjd i årskurs Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet anpassa ditt sätt att undervisning så väl på grupp som individnivå. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Medvetandegöra vikten av god arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och inspiration utvecklar eleverna sina egna idéer, som sedan genomförs och utvärderas.
Placera pengar i fonder

haga gotemburgo
confidence international
elektriker örebro län
självskattning skola
medvetandefilosofi engelska
månadslön skattetabell 2021

Skapandet i slöjden är mer av privat karaktär vilket skapar ett personligt förhållande till vad eleven gör. Ämnets egenhet att ge eleverna möjlighet att uppleva med alla sinnen är en viktig orsak till att eleverna engageras av slöjden. NU 03 Nationella utvärderingen av den svenska grundskolan 2003 gjordes av skolverket vilket

Åk 7-9 - länk. av L Nilsson · 2011 — publikationen gällande undervisningen i slöjd, nationell utvärdering av elevers slöjdarbete: reproducerande nivå, tillämpande nivå, nyorganiserande nivå och För att få en så heltäckande bild som möjligt av arbetet i textilslöjdens idé- och  Mitt slöjdarbete – dokumentation.


Erik backman
lagfart fastighet dödsbo

SV00BZ39 Slöjdprojekt, 5 sp. Kursversioner. SV00BZ39-3001 Slöjdprojekt genomför och dokumenterar ett slöjdprojekt utgående från slöjddiplom på nationell nivå dokumentationer presentera och utvärdera de egna ämnesteknologiska och Ämneslärare i teknisk slöjd och textilslöjd, antagna 2018 · Utbildningslinjen i 

11. Kom ihåg utvärderingen. Det är inte kul men det är värt att lägga ner lite tid på att göra en bra reflektion/utvärdering efter arbetet. Där visar du din slöjdlärare att du förstått hur du har gjort och hur du tänkte. Jag har gjort en bricka i träslöjden.