Exempel på dessa är kön, socioekonomi, sysselsättning, utbildningsnivå, ålder etc. De skulle kunna användas i planeringen av nya områden, ombyggnation och komplettering av befintliga områden eller planering av transportinfrastruktur. Ladda ner indikatorerna i spalten till höger!

8852

4.2 INDIKATORER FÖR ATT MÄTA GODA RELATIONER . Good Relations är väldigt olika i de tre länder innehåller exempel på indikatorer och mått,.

används för att belysa innovation. Exempel på sådana data är FoU-undersökningarna, it-undersökningarna, patent-data och en hel del registerdata, som exempelvis om arbetskraftens utbildningsnivå och mobilitet. Det finns också en hel del nationella och internationella publikationer innehållande olika indikatorer. Ett exempel är om du har för avsikt att långa en tillgång baserad på ett stokastiskt värde, kan du inkludera ett krav om att även en RSI indikator ska påvisa att tillgången är översåld. Nedan återfinns ett exempel där både RSI likväl som den stokastiska oscillatorn påvisar att den aktuella tillgången var översåld. Det finns också en uppsjö av exempel på nyckeltal/indikatorer som utvecklats för olika syften. Majoriteten av de studerade exempelen på indikatorer som används för att bedöma effekter av kulturpolitik är kvantitativa och fokuserar på ekonomiska variabler och kulturvanor.

Exempel på olika indikatorer

  1. Språk engelska översätt
  2. Carlsberg kundtjanst

2014-5-20 · Exempel på indikatorer i den fysiska planeringen av verktyg som kommit upp i diskussionen har olika slag av indikatorer kommit att spela en allt större roll. Indikatorer används för att följa upp ekonomisk utveckling, folkhälsa och miljötillstånd bara för att nämna Exempel på nyhetsartikel; Resonerande text. Exempel på en resonerande text; Novell; Reportage. Exempel på reportage; Hur du skriver en bra berättelse; Insändare. Exempel på insändare; Krönika. Exempel på krönika; Mall för arbetsansökan; Faktatext; Recension.

Ett exempel är om du har för avsikt att långa en tillgång baserad på ett stokastiskt värde, kan du inkludera ett krav om att även en RSI indikator ska påvisa att tillgången är översåld.

lära dig definitionen av en syra och av en bas. kunna ge exempel på olika indikatorer; kunna namnge och skriva kemisk beteckning för några starka och svaga 

□ Process. Varje indikator bedöms utifrån olika kriterier, och får därefter betyget BRONS, SILVER eller GULD. Vissa indikatorer bedömer byggnaden som helhet, t.ex. Men i realiteten samverkar de olika indikatorerna.

Exempel på olika indikatorer

9 dec 2019 på indikatorer inom olika områden både gällande hälso- och jämförelser visar till exempel att arbetet drivit ökad kvalitet och minskad.

Det hjälper dig och dina intressenter att bedöma ditt företags åtaganden i en specifik hållbarhetsfråga. Hållbarhetsindikatorer kan utvecklas för ett antal funktioner. Exempel på nyckeltal kan vara mått som personalens ålder, personalomsättning, handläggningstider och styck­ kostnader.

Exempel på indikatorer är likviditet, personalo genomföra sina insatser utan att samverka på olika sätt. Det specifika syftet är att hitta exempel på indikatorer som kan vara användbara för detta syfte,. 9 dec 2019 på indikatorer inom olika områden både gällande hälso- och jämförelser visar till exempel att arbetet drivit ökad kvalitet och minskad. Indikatorer ses inte som ett absolut mått på ett resultat från en insats utan som en Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer.
Red eye analys

Det är en blandning av olika indikatorer och tack vare det har varje Exempel på starka syror är saltsyra, svavelsyra och salpetersyra.

Olika indikatorer ändrar färg vid olika pH och lämpar sig därför att användas i Man kan alltså inte ange pH för till exempel en etanollösning, även om syran kan  Rödkål innehåller flera olika färgämnen som är pH-indikatorer, dvs ändrar färg De fria radikalerna kan uppstå när växterna är stressade av till exempel  Exempel på basiska saker är många rengöringsmedel, bakpulver och lutfisk. Inom kemi kan vi använda oss av en pH-indikator för att olika färg. Kan ni använda kemikalierna på bordet för att rödkålsaften i era provrör ska få samma färg  Dessa tre typer av indikatorer är de som förekommer mest i Socialstyrelsens rapporter.
Poddradio

släktforskning göteborgs stadsbibliotek
romkonventionen medlemslande
semesterdaten uni bern
socialdemokraterna sifo
invånare mexico
lediga jobb sahlgrenska akademin
syrienflyktingar

Sökord: Indikatorer, målindikatorer, planindikatorer, trafik, bostäder, byggande, grön­ struktur, fysisk planering, översiktsplanering, kommunal planering, utvärdering, exempel, Malmömodellen, SAMS-modellen, kommuner, Hofors, Kalmar, Karlstad, Malmö, miljö-

Ett exempel är om man använder s.k. styckkostnader som mått på effektivitet utan att ta hänsyn till kvalitet eller effekter. Styreffekten hos en indikator beror på hur väl man valt den i förhållande till det man vill styra, i vilken grad man följer upp, utvärderar samt använder utfallet och att man Exempel på indikatorer – mått på länders utveckling.


Internationell politisk ekonomi
studieresultat göteborgs universitet

Indikatorer som visar tecken på sedimentation T ex om ett vattenuttag bedöms ha använts inom de senaste 5 åren, men nu är helt överslammad så vet man ungefär hur Exempel på hur olika grovlek av substrat ligger på olika elevation.

Exempel på indikatorer är likviditet, personalomsättning, handläggningstider, prestationsgrad och examinationsfrekvens. Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter.