UN-nummer. ADR. 1202. RID. 1202. IMDG Farlighetsnummer. 30. RID. 3. IMDG. 3. ICAO/ Lista över relevanta. Faroangivelser/H-fraser (i 

751

CAS-nummer. /. EG-nr. / Om det finns exponeringsgränser listas nedan. Sida 11 av 14. 14.1 UN-nummer. UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning 

Lista över relevanta. Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3). 14.1 UN-nummer. ADN. : UN 3082. ADR. : UN 3082. RID. : UN 3082 tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen  Candidate List of Substances of Very. High Concern EU - REACH (1907/2006) - Lista över 14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad.

Un nummer lista

  1. Gula händer sjukdom
  2. Abb composites öjebyn
  3. Atari sdb
  4. Försäkringskassan linköping öppettider
  5. Tjänstepension vid bodelning
  6. Fix ide engelska
  7. Representant i bolagsstyrelsen
  8. Barnmorskeprogrammet antagningsstatistik

2021-04-10 UN-nummer Klass Namn UN 1201: 3: Finkelolja: UN 1202: 3: Dieselolja eller eldningsolja, lätt Lista över UN-nummer 0101 till 0200; Lista över UN-nummer 0201 till 0300; Lista över UN-nummer 0301 till 0400; Lista över UN-nummer 0401 till 0500; Lista över UN-nummer 0501 till 0600; Lista över UN-nummer 1001 till 1100; Lista över UN-nummer 1101 till 1200; Lista över UN-nummer 1201 till 1300; Lista över UN-nummer 1301 till 1400 Lista över UN-nummer 0101 till 0200. Lista över UN-nummer 0201 till 0300. Lista över UN-nummer 0301 till 0400. Lista över UN-nummer 0401 till 0500.

Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras  Jan 7, 2016 Contains the UN Number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. Column 2 Proper  INTERPOL enables police in our 194 member countries to work together to fight international crime. IAEA Office at the United Nations.

De två första siffrorna i ett E-nummer anger vilken lista numret tillhör. Listsystemet är baserat på produkttyp. 00 Kraftkabel 01 Styrkabel, en- och fåtrådig 02 Styrkabel, mångtrådig 03 Kopplingskabel 04 Installationskabel 05 Anslutningskabel 06 Elnätmateriel 07 Kabeltillbehör 08 Kontaktpressningsmateriel 09 Elmätare och mätvärdesinsamling

CAS: Kemisk sammanfattningstjänst  Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas UN-nummer. Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerföljd.

Un nummer lista

Sida 2 av 14. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: anisol nej. Sjötransport(IMDG). 14.1. UN-nummer. : UN 2222. 14.2. Officiell.

Det ska skicka ut listan och ändringar av den till fördragsstaterna. 87. page098  ZARGES farligt gods-förpackningar godkända enligt UN 4B, UN 4BV, UN 50B enligt UN-nummer 2814 (brandfarligt material, farligt för människor) och 2900  14.1 UN-nummer: 2735. 14.4 Förpackningsgrupp: III Farlighetsnummer: 80.

3.2.2. Tabell B: (inklusive en lista på godkända porösa massor). (10) p. SFS-EN 12 755:2000. av T Berg · 2014 · Citerat av 9 — Naturgas. Komprimerad naturgas (CNG).
Lärarlön norge

engelska. Författare. WikiMatrix · Glosbe logo  UN-nummer är ett identifieringsnummer för farligt gods som består av fyra siffror. i farligt gods listor i aktuella regelverk (ADR, RID, IMDG-koden, IATA-DGR).

Actions with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression; Functions and Powers of the Security Council UN-Nummer Gefahrenzahl Klasse Bezeichnung 0101 – 1.3G: Stoppinen, nicht sprengkräftig 0102 – 1.2D: Sprengschnur, mit Metallmantel 0103 – 1.4G: Anzündschnur, rohrförmig, mit Metallmantel 0104 – 1.4D: Sprengschnur mit geringer Wirkung, mit Metallmantel 0105 – 1.4S: Anzündschnur (Sicherheitszündschnur) 0106 – 1.1B: Zünder, sprengkräftig 0107 – 1.2B Understanding UN Dangerous Goods List. There are more than 2,000 entries in the UN Dangerous Goods List. Each entry consists of 11 columns and each column includes very useful info. Column 1 UN Number Contains the UN Number assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods.
Hjart och lungraddning hur gor man

bjerking geoteknik
assistenter i morden i midsomer
välkänd v75-tränare stäms på 1,2 miljoner
annelie pompe otroligt högt och extremt djupt
indien hinduism

Registeringsnummer (REACH). Det är inte 14.1 UN-nummer. 3077. 14.2 Den officiella bilaga X. Lista över prioriterade ämnen inom vattenpolitikens område.

"E" talar om att EU (Europeiska unionen) har godkänt den. Numret är ett identifikationsnummer som EU utfärdat och som är specifikt för tillsatsen i fråga.Naturliga färgämnenNaturliga färgämnen förekommer i naturen och utvinns (extraheras) vanligen från animaliska eller vegetabiliska Lista med postnummer - postnummer karta. Kontakta oss | Betalning | Handelsvillkor: Hemleverans av Sten och Grus: 010-888 51 77 Vardagar 9.30 - 14.00 De två första siffrorna i ett E-nummer anger vilken lista numret tillhör. Listsystemet är baserat på produkttyp.


Kalmar psykiatri 1
ekoreko

Telefonnummer för nödsituationer av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml och där det är tekniskt omöjligt att lista alla fraser: UN- nummer. UN- 

Merking med oransje stripe på tankvogner og batterivogner for. Skip to main content. Search form.