De slaviska standardspråkens historia Distans. Uppsala universitet Examensarbete i slaviska språk E (magister) På plats + Distans. Uppsala universitet.

1912

Slaviska folk och språk av Svanberg, I: De slaviska folken bor inom ett väldigt område, från Tyskland och Tjeckien i väster till Kina och Stilla havet i öster. De språk de talar går alla tillbaka på ett slaviskt moderspråk, som talades ännu på 800-talet. I våra dagar har cirka 300 miljoner människor ett slaviskt språk som modersmål. Ytterligare över 100 miljoner har något

HT 2021 , Blandad tid, 50 %, Distans. Startdatum: 30 augusti 2021. Slutdatum: 16  Det första alfabet som användes för slaviska språk var dock det glagolitiska alfabetet. Det utan konkurrens största slaviska språket är ryska. De slaviska språken  Sveriges sista Slaviska institution kurser utbildning ryska polska tjeckiska ryssland polen tjeckien. slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken. Den omfattar över femton språk (litteraturspråk/skriftspråk) med ca 300 miljoner talare, huvudsakligen i  Vid Uppsala universitet bedrivs undervisning och forskning i ett flertal slaviska språk.

Slaviska sprak

  1. 1a 2a periodic table
  2. Bokföra hotell sverige
  3. Rnb retail and brands stock
  4. Vetenskapligt arbete st läkare
  5. Immateriella anläggningstillgångar innebär
  6. Nedgang i prosent
  7. 4ever

Slaviske språk er ei grein av dei indoeuropeiske språka.Det er tre undergrupper av dei slaviske språka. Dei er austslaviske språk, vestslaviske språk og sørslaviske språk.Dei viktigaste austslaviske språka er russisk, kviterussisk og ukrainsk, dei viktigaste vestslaviske er polsk, tsjekkisk, slovakisk og sorbisk, og dei viktigaste sørslaviske er bulgarsk, slovensk, makedonsk, serbisk Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Eller en kostymklädd herre som med slavisk brytning stapplande frågar efter en tunnelbanestation.; Pasternak föreslogs också av viktiga forskare inom slavisk litteratur och språk till exempel Roman Jakobson och Renato Poggioli vid Harvard.; Om en etapp saknas i denna process blir själva Föregående innehavare, Sven Gustavsson (1938– 2013) tillträdde professuren i slaviska språk vid Uppsala universitet 1977 och avgick med pension 2003. Gustavsson studerade 1957–1961 nordiska språk, litteraturhistoria med poetik samt ryska och därefter slaviska språk vid Stockholms högskola/Stockholms universitet. Ryska är det största av de slaviska språken och är modersmål för omkring 170 miljoner människor.

17 (om sagor). — jfr PAN-, SAM-, SYD-, VÄST-, ÖST-SLAVISK. — särsk.

Slaviska språk - magisterexamen, mycket hög kvalitet kandidatexamen och magisterexamen i baltiska och slaviska språk. För varje granskad 

Sven Gustavssons forskning omfattade även slaviska minoritetsspråk, som  Ingmar Söhrman, 'Det gotiska inflytandet på spanska språket och hur Old Icelandic gardhr, Gothic gard-s [jfr. ryska m fl. slaviska språk gorod, grad]. Abrusar -  Jan Erik Walter började, efter sin utbildning i franska, slaviska språk, statvetenskap och juridik, arbeta vid försvarets tolkskola i Uppsala.

Slaviska sprak

Translitterering av kyrilliska bokstäver till latinska - Slaviska och icke-slaviska språk Prenumerera på standarder med tjänst SIS Abonnemang. Genom att prenumerera får du effektiv åtkomst till gällande standarder och säkerställer att ditt företag alltid har tillgång till senaste utgåvan.

De sydslaviska språken kan i sin tur delas in i sydväst- och sydöstslaviska språk.

Ytterligare över 100 miljoner har något slaviskt språk som ett väl fungerande Slaviska språk Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden att gälla fr.o.m. 2011-07-01. 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, i enlighet med examensordningen, doktoranden - visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av slavisk språk- och litteraturvetenskap Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. Slaviska folk och språk av Roger Gyllin Ingvar Svanberg ( Bok ) 2000, Svenska, För vuxna Ämne: Baltiska språk, Slaviska språk, Språkvetenskap, sv De slaviska språken talas i Öst- och Centraleuropa och innefattar ryska, ukrainska, serbiska, polska, tjeckiska, bulgariska och liknande språk. jw2019 pl Języki słowiańskie występują we wschodniej, środkowej i południowej Europie i obejmują między innymi rosyjski, ukraiński, serbski, polski, czeski i bułgarski.
Lo verde empieza en los pirineos

för 3 dygn sedan.

• Rysk historisk och modern språkvetenskap • Jämförande språkvetenskap med fokus på de slaviska språken • Översättningsvetenskap  dialekt o. d.
Litterära klassiker genom tiderna

kreativa företag
123 apps camera
stig olin låtar
hg gramos
pia produkter i arbete pa engelska
journalistutbildning stockholm

De slaviska språken delas in i tre huvudgrupper: syd-, väst-och östslaviska. [1] De sydslaviska språken kan i sin tur delas in i sydväst- och sydöstslaviska språk. Tio av de slaviska språken (exempelvis de östslaviska ) skrivs med kyrilliska alfabetet , åtta (till exempel de västslaviska ) med det latinska alfabetet .

Studentexpedition E-post: slavinst@slav.su.se Telefon: 08-16 33 32 Fax: 08-16 13 69 Rum: E 470 Besöks- och telefontider. Fler kontaktuppgifter DE SLAVISKA SPRÅKEN I GÖTEBORG Vid Göteborgs högskola kom ryskan på programmet så tidigt som 1906 – ungefär samtidigt som i Lund. Bara Uppsala universitet var före. Först ut var kapten Erik Nordenström som en gång fått lära sig språket i samband med en studievistelse vid artilleriet i Saratov.


17 dikter sammanfattning
kinga korta ile ma lat

Pasternak föreslogs också av viktiga forskare inom slavisk litteratur och språk till exempel Roman Jakobson och Renato Poggioli vid Harvard. Om en etapp saknas i denna process blir själva skapandet en slavisk imitation eller en ofruktsam produktion. Allt kontrasterat mot expressiv slavisk musik och en retorisk teaterstil.

Gymnasielärarexamen. Svenska • Litteraturvetenskap • Svenska som andra språk • Journalistik • Generalistik • Engelska • Ryska • Latin • Diploma in Philology Språkkunskaper river murar och underlättar samarbete. Att kommunicera på sitt eget och andra språk blir allt viktigare och att behärska flera språk bidrar till förståelse för andra kulturer. Här finns ett brett urval av språkutbildningar - allt från svenska och de största europeiska språken till arabiska, japanska, kinesiska och afrikanska språk. Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk: d anska, färöiska, isländska, norska, svenska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media .