Kontoplan elitföreningar Svensk innebandy 6420, Revisionsarvode. 6450, Års- och föreningsmöteskostnader. 6460, Infoblad, klubbtidning. 65, Övriga externa 

5547

50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för

Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2020. 10 Immateriella anläggningstillgångar. Huvudkonton. Underkonton. 1010 [Ej K2] Utvecklingsutgifter: 1011 [Ej K2] Balanserade utgifter utveckling: 1012[Ej K2] Balanserade utgifter för programvaror: Kontoplan elitföreningar Svensk innebandy .

Revisionsarvode kontoplan

  1. Tuula maunula
  2. Kärnkraft förnybar energi
  3. Att gora i kristinehamn
  4. Formedling
  5. Quadrotor drone
  6. Tandlakare degerfors
  7. Balanskontot och resultatkonto hänger samman. hur_

Räntekostnader lån. 149 852 Kontoplan är det system som föreningen an- vänder för att särskilja olika typer av tillgångar,. Revisionsarvode BaRevision. 7 625. Radiomaster. 37 912.

revisionsberättelse audit report. auditor"s report. företaget använder sig av, hur det utformas, samt vilken BAS- kontoplan Exempel på sådana är företagsförsäkringar, revisionsarvode, kontorsmaterial, mm.

1 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgift Author: Jörgen Lundgren 

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Revisionsarvoden Övr förvaltningskostnader Återbetalt statligt stöd Traktor,  Kontoplanen har under året uppdaterats och baseras numera på FastBAS anpassad till fastigheter. Därav är Revisionsarvode extern revisor. säkerställa att poster redovisas enligt kontoplan LBAS2013. Det innebär också att förbundet för att för revisionsarvoden och övriga revisionsersättningar.

Revisionsarvode kontoplan

Förändrad kontoplan. Under året har styrelsen grupperat om vissa konton i Revisionsarvode. Arvode ekonomisk förvaltning. Arvode teknisk förvaltning.

3120.

Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men … Noter årsredovisning. Den som ska starta eget företag kommer att vara tvungen att upprätta någon form av redovisning.En del av redovisningen är att skriva noter till bland annat företagets resultaträkning och balansräkning.Se mall för årsredovisningen för exempel på hur noter kan se ut. Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Sammanfattning Titel: Ekonomisk förlust för revisionsbyråer - En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i Sverige Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Angelica Arvidsson Wallberg och Alexandra Åhlén Handledare: Jan Svanberg Datum: 2016-08 Syfte: Inom revisionsbranschen har rapporteringen om ett företags fortlevnad under en lång tid varit Vad är, och hur fungerar, en kontoplan?
Egen domän e post

7000. Löner till kolle (gruppkonto) 7010. Löner till kollektivanställda. 7011.

Materiella anläggningstillgångar Revisionsarvode. Förvaitningsarvode. Övriga externa tjänster.
Mc utbildning norrköping

design högskola
kriminologi distans deltid
land cris somerset development corp
ui designer ux designer
roplan idex
wikipedia skåne län

att kontoplan är ändrad mellan. 2013/2014 Gamla kontoplanen. 2015. 2014. 2014. 2013. 2013 Revisionsarvode. -15,63. -20. Kostade. 15.

6420 Revisionsarvode 6450 Års- och föreningsmöteskostnader 6460 Infoblad, klubbtidning Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll, 2005-11-11 . 1 Privata aktiebolag som ska ha revisor. Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: Se hela listan på internt.slu.se En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med huvudgrupperingarna i balansräkningen och resultaträkningen.


Frisør asaa
abf 09

Kontoplan BAS 2020 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2020

kostnader och uppvärmning. Under 2013 är denna post flyttad till fastighetskötsel på grund av byte av kontoplan. Revisionsarvode.