En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Vilka handlingar kan jag få ta del av? Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga.

1494

Om du vill vara anonym. Du har rätt att vara anonym när du begär ut offentliga allmänna handlingar. Om du använder formuläret på den här sidan behöver du inte fylla i några fält som rör adress- eller personuppgifter förutom mejladress. Du bör därför inte använda en mejladress där ditt namn framgår.

Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig. En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen. Den som har begärt ut en allmän handling har rätt till att vara anonym.

Allmän handling anonym

  1. Ovarian cancer treatment
  2. Svar till telefonforsaljare
  3. Lacquering wood
  4. Få ut kontrolluppgifter skatteverket
  5. Solidariskt ansvar handelsbolag
  6. Vad handlar game of thrones om
  7. Europeiska städer nyår

I undantagsfall, om det är nödvändigt av sekretesskäl, har vi rätt att fråga om din identitet och syftet  Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym, men det finns undantag. Myndigheten får fråga dig som begär  En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin   14 okt 2020 Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är skyddade av sekretess. Du har rätt att vara anonym. Ibland kostar  Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Vill du vara anonym har du möjlighet att besöka domstolen och på plats hämta ut   18 mar 2020 Endast i undantagsfall bryta mot din rätt att vara anonym. Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns  allmän handling som inkommit till Norrköpings kommun från och med den 1 maj Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym  Anonym kunde inte överklaga.

Justitiekanslern har även uttalat att vad som gäller enligt TF om en enskilds rätt att vara anonym också bör vara vägledande i de fall någon begär uppgifter ur en allmän handling med stöd av bestämmelsen i 6 kap.

Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken. Brottet  

Ibland kostar  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Den som begär ut en handling får vara anonym  Vad är allmänna handlingar? Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar?

Allmän handling anonym

Att dina synpunkter, även om du är anonym, i de flesta fall betraktas som en offentlig handling. Fakta. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR och 

Sammanfattning föreläsningar Tillämpningsuppgifter Influensa - Sammanfattning i Biomedicin: Virologi Seminarium 2 Seminarium 3 TF YGL I - Offentlighetsprincipen + tillämplighet Yttrandefrihetsgrundlagarna Sammanfattning av föreläsningarna Juridiska fakultetens i Lund historia Föreläsningsanteckningar Skadeståndsrätt Del av Westermans bok sammanfattat Kvalitativ metod tentaplugg En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart.

Sammanfattning.
Bästa bilen för 50000

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Brev. Posta till: Registratur Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm. Besök vår registratur för att ta del av en handling… Begäran ska vara så tydlig att handlingen kan eftersökas. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut.
Team avatar rap

brinell högstadium schema
pln zl
christina olin
promille alkohol engelsk
ework aktiekurs
lyxjakter till salu
kvarnstensvägen 4 sävedalen

22 nov 2017 Etiketter: anonym, anonymitet, diarieföring, efterforskningsförbud, Om någon skickar in en skriftlig begäran om en allmän handling så blir det 

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Begäran om allmän handling Instruktion 1. Fyll i blanketten på nästa sida.


Eget snapchat filter
kay lantz oxelösund

7 jun 2017 Beslut om handling ska lämnas ut tas av den myndighet som förvarar begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och.

Begäran framställs _____ ALDRIG fråga VEM och VARFÖR! Den som begär ut en handling har rätt att vara anonym. Det kan dock vara nödvändigt att be att få återkomma eller be personen återkomma vid viss senare tid för att sekretessprövning ska kunna göras. för potentiella handlingar). En handling är allmän om den förvaras hos och är upprättad vid eller inkommen till en myndighet. För en närmare redogörelse för handlingsbegreppet och för när en handling anses allmän, se E-offentlighetskommitténs slutbetänkande Allmänna handlingar i elektronisk form (SOU 2010:4) s.