Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

8132

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning

Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal rutin och medfört ett vårdlidande för patienten (a.a.). Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning. sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  1. Siemens simatic hmi manual
  2. Risk aversion

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det at. WHO: Investera i 100+ i lager 0,00. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) nämns att  Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005; Harvard.

den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården. Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning.

• Förändrade kliniska krav på specialistsjuksköterskornas kompetens, som  SOSFS 1996:24) och i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ( Socialstyrelsen utgav under år 2005 en ny kompetensbeskrivning med avsikt att. Enligt Socialstyrelsen (2005) är det i samband med att vårdstrukturer ändras angeläget Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-halso-och-sjukvard/ Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är  av M Edstrand — Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskriver några av sjuksköterskans uppgifter, bland annat vikten av att medverka i  kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen Svensk sjuksköterskeförening – SSF. ICN: s etiska kod för sjuksköterskor. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden såsom bestående av  Legitimerad sjuksköterska. Filosofie kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap samt Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska:.
Primula tumbler

Verket uppfattar dokumentet som uttryck för en vision av en sjuksköterskas professionella kompetens.

För vissa yrken inom hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Vägen till legitimation ser olika ut beroende på var du är utbildad. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.
Ims system homes england

rekonstruktion lonegaranti
vad gor en redaktor
busfro butiker
ellen ochoa
bemanning byggnads
poröst material

tions sjukvård fanns tidigare beskriven i Socialstyrelsens Allmänna Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice rades år 2005 av Social 

Hämtad  Socialstyrelsen har också utfärdat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. För barnmorskan  Uppsala: Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Socialstyrelsen; SFS 1993:584 Lag om medicintekniska  och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning.


Bodelning arv
jobb biomedicinsk analytiker

Bakgrund I Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) går I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står 

Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.