kg koldioxidekvivalenter /kg kött (båda siffrorna gäller kött utan ben). Gris och kyckling orsakar betydligt mindre utsläpp än nötkreatur och får, 

3329

Visas med tidsangivelser för världsbefolkningen, växthuseffekten (CO2-utsläpp), hungersnöd i världen, allmänhetens utgifter, produktionstal, konsumtionsslag m 

Här finns uppgifter om utsläpp från ett 1000-tal svenska företag där verksamheten klassas som miljöfarlig. Genom att klicka på den kommun, eller del av landet, som du vill veta mer om leds du vidare mot enskilda anläggningar. Utsläppen i Sverige uppskattas minska med 10 procent. The Emissions Gap report 2020 från FN:s miljöprogram (UNEP) hänvisar också till studierna och en minskning på ca 7 procent. I rapporten presenteras även olika scenarier för utsläppen fram till 2030, baserat på vilka policys och styrmedel som kommer dominera efter återhämtningen.

Utslapp i siffror

  1. Vinstskatt bostad slopas
  2. Vad betyder huvudforhandling
  3. Xxl sport kalmar
  4. Dansk ekonomitidning
  5. Adobe reader 9.2
  6. Bokföring import eu

Svaveldioxid bidrar också till försurningen. Sedan 1970 har utsläppen av svaveldioxid minskat kraftigt. Det beror på omfattande omstruktureringar inom industrin, minskad oljeanvändning och kärnkraftens allt större betydelse för svensk elproduktion. Nya bilar som registrerats från och med 1 januari 2021 ska kunna samla in siffror för förbrukning, utsläpp och körsträcka. Informationen laddas ned när bilen besiktigas eller servas på verkstad. Men systemet går att stänga av på grund av GDPR, en lag om datainsamling och datalagring som gäller inom EU. Utsläppen från transporter ökar Att uppnå detta kommer inte att bli enkelt, eftersom utsläppsminskningarna har stannat av och nu ökar.

Sidan redigerades senast den 23 januari 2021 kl. 03.15.

Siffror för 2017 och 2018 innefattar hela MTR Nordic Group om inte annat När det gäller utsläpp av växthusgaser så kan vi se att dessa har 

Miljöräkenskaper - Utsläpp till luft 2017, regional statistik Stora regionala skillnader i utsläpp av växthusgaser. Statistiknyhet från SCB 2019-11-14 9.30 . Utsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP, även kallat utsläppsintensitet, fortsätter att minska.

Utslapp i siffror

Utsläpp i siffror Sök i karta I kartan på den här sidan kan du söka efter utsläpp och avfallsmängder från cirka 1290 större företag i landet med miljöfarlig verksamhet och som har skyldighet att rapportera enligt EG-förordningen 166/2006.

Bolagen inom OptiGroup strävar efter att minimera och förhindra negativa effekter på miljön genom sitt arbete med ständiga förbättringar. Koncernbolagen följer nationella lagkrav, vilka anger lägsta standard för miljöprestanda och uppförande. siffror som visar på företagets framsteg mot sina mål inom nio prioriterade områden. Hela rapporten (på engelska) finns att läsa här. Ett viktigt bidrag till den minskning av koldioxidutsläpp som har uppnåtts till och med 2018 kommer ifrån att 24 av Electrolux fabriker nu enbart köper el från förnybara energikällor. Sidan redigerades senast den 23 januari 2021 kl. 03.15.

med ökade utsläpp för dessa sedan 2017. Att ett trendbrott skett kan också ses av figur 4 där det bland annat framgår att andelen bilar med koldioxidutsläpp på 161-180 g/km minskat kraftigt. Under 2019 beslutades nya koldioxidkrav på biltillverkarna som innebär att utsläppen från nya Det svenska jordbrukets bruttoutsläpp av växthusgaser 2013 var knappt 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter (till stor del i form av lustgas och metan), vilket innebär att utsläppsökningarna från dieselbilarna blir omkring 2 procent av det svenska jordbrukets utsläpp. Land, miljö och energi. Allt vi köper, äter eller kastar bort påverkar miljön, både här i Sverige och i andra länder.
Supplies direct malmö

Antag att två företag har olika marginalnytta av att släppa ut föroreningar: MSB1 =100-Q och MSB2=100-2Q. Rita kurvorna och förklara vad som händer när utsläppen är oreglerade. Volvo och andra stora biltillverkare ser ut att slippa undan hotande jätteböter för deras utsläpp av koldioxid. Men utsläppen är i praktiken högre än siffrorna visar, varnar en tankesmedja.

Med hjälp av statistik kan vi se vilka delar av vår livsstil som gör störst avtryck på miljön. Naturvårdsverkets webbsida med titeln "Utsläpp i siffror" visar utsläpp och avfallsmängder från cirka 1000 företag i Sverige med en eller flera miljöfarliga verksamheter.
Mopped korkort

homebirth midwife chicago
lån med betalningsanmärkning utan skuldsaldo
epr properties petrusko
jyske netbank
kommunal fastighetsavgift småhus
städdagar vasastan
skötare engelska

Trots det fortsatte halten av koldioxid i atmosfären att stiga i nästan samma takt som året före – och är nu rekordhög. Detta enligt siffror från EU- 

Informationen laddas ned när bilen besiktigas eller servas på verkstad. Men systemet går att stänga av på grund av GDPR, en lag om datainsamling och datalagring som gäller inom EU. Utvecklingen kan jämföras med 2018 då de energirelaterade utsläppen växte med 1,8 procent och de fossila utsläppen med 2,1 procent. Skillnaderna i siffror beror på att Global Carbon Project inkluderar samtliga koldioxidutsläpp, inklusive industrier som cementproduktion.


Under bron sweden
lar svenska online

24 feb 2021 Preliminära siffror visar att utsläppen från vägtrafiken minskade med 9 procent under 2020, Minskade utsläpp av växthusgaser från trafiken.

Nu växlar vi upp Di:s klimatindex med nya bolag och kan konstatera  Volvo och andra stora biltillverkare ser ut att slippa undan hotande jätteböter för sina utsläpp av koldioxid. Men utsläppen är i praktiken högre  Redovisade siffror över utsläpp från punktkällor saknas för år 1996, 1997, 1999 och 2001. I Bottenviken ingår hela tillförseln från Torne älv (det vill säga den finska  Utsläpp och resursanvändning påverkar miljön negativt på olika sätt: vattendrag kan drabbas av övergödning, klimatet kan bli varmare och  av E Röös · 2012 · Citerat av 36 — bokföringskaraktär, d.v.s. siffrorna visar på utsläpp av växthusgaser såsom produktionen ser ut nu och i ett statiskt läge, och säger ingenting om hur utsläppen på  Samtidigt som världens alla länder nu träffas för klimatförhandlingar i Madrid kommer nya siffror som visar att utsläppen från fossila bränslen  Naturvårdsverkets nya siffror visar att jordbrukets utsläpp är oförändrade och inom sektorn arbetsmaskiner ökar utsläppen.