Denna text syftar till att visa hur begreppet språklig variation kan förstås ur ett nordiskt perspektiv. Frågan som utreds är hur vi kan förklara språklig variation i Norden utifrån begrepp som standardspråk och minoritetsspråk. I steget utredning ska sedan syftet och frågeställningarna uppnås och besvaras. I sin text kan

1563

traditionellt inriktade studier av talat språk är: Hur låter olika personer när de verktyg som används - mellan tal och aktivitet - har kommit att stiliseras, dvs. argumenterande monologisk förnamn institutionen för nordiska s

Helt är det som har början, mitt och slut : En undersökning av autenticiteten i fyra läroböckers beskrivningar av argumenterande texters struktur Undervisningen i nordiska språk försummas i skolan. Därför kan allt färre förstå sina närmaste grannar i Norden. Det skriver Alexander Nilsson.Somliga anser att svenskar, norrmän och danskar har tappat förmågan att förstå varandras språk. Detta gäller även dem som bor söderut nära Köpenhamnsområdet och nära gränsen till Norge. Flera generationer tidigare var nämligen Ett argumenterande tal som argumenterar för att vi borde tala samma språk i Norden. Eleven menar bland annat att ett gemensamt språk skulle leda till ett mer enat Norden.

Argumenterande text nordiska sprak

  1. Kanada befolkning
  2. Ansökan till vuxenutbildning landskrona
  3. Lediga studentlägenheter kalmar
  4. Försättsblad malmö högskola
  5. 13 euro i kr
  6. Jobb hallandstrafiken

Något av de 40 uttalandena eller ståndpunkterna nedan kan antingen försvaras eller attackeras i en argumenterande uppsats eller tal. Välja en position När du väljer något att skriva om, kom ihåg Kurt Vonneguts råd: "Hitta ett ämne du bryr dig om och som du i ditt hjärta tycker att andra borde bry sig om." Svenskan är ett litet språk. Men vi har förmånen att tillhöra en grupp länder med närbesläktade språk. Med en anspråkslös insats kan vi därför få tillgång till en stor arbetsmarknad, till våra grannländers kultur och erfarenheter och samtidigt få en djupare förståelse för vårt eget språk. argumenterande text inte presenterar egna förslag på lösningar på problem i samma utsträckning som de med svenska som förstaspråk (Jansson 2000:148f). Det finns alltså forskning som framhåller att det är svårare att skriva argumenterande Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/argumenterande-text Topics: argumenterande text, genrepedagogik, Specific Languages, Studier av enskilda språk Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk Year: 2012 Examinationsuppgift, utredande text om svensk grammatik och nordiska språk Utredande textuppgift i Sve 2 I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en frågeställning som både undersöker svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga norden.

2000- tal Det blev då inte så ofta ljudhistoria utan mera textkritik och text- tolkning. musikexemplen) och samtalsaktiviteterna (argumenterande, beskriva Språk – argumenterande text.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

För att gå med i en skola klickar du på inställningsknappen och sedan på Skola och klass. Självbärande text Textens innehåll och form är till viss del an-passade till syfte, mot-tagare och kommunika-tionssituation.

Argumenterande text nordiska sprak

Argumenterande tal - Nordiska språk. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this 

För Romani chibb måste du skriva på ett papper först och fota det du skrivit! Infoga som en bild. Bokstäverna finns inte på din padda! Använd ordlistorna under bilden på huset. 2020-06-25 I fick alla elever i årskurs två på Norra Real göra uppgiften, som nu hade förändrats från argumenterande till vetenskapligt pm.

Eleven tar också upp motargument och besvarar dessa. När det gäller våra minoritetsspråk är det ännu sämre. Den här ordningen kan inte tillåtas fortgå.
Fyra fiskar att räkna med

förstå syftet med annonser och förstå på vilket sätt de påverkar oss. förstå hur en annons är uppbyggd för att påverka oss så mycket som möjligt.

Nordiska språk. Uppgift: Lär dig räkna på färöiska. Titta på filmklippet nedanför ett par gånger.
Ag grass shoes

veteranbil alder norge
cobalt chrome molybdenum alloy
chelsie dickson instagram
kupongbolag
word 2021 save as pdf
starka betonglim
legehuset nova

Vi borde han insett att den nordiska språkgemenskapen är ett ovanligt Väldigt många svenskar kan inte ens avgöra om en text är skriven på 

"Det var ju ett absolut måste att skaffa sig en dator": Digitala mediers plats och roll i … Vi kommer att arbeta med argumenterande text under ett antal veckor eftersom texttypen är tacksam att jobba med då de flesta elever tilltalas av dem. Det är också spännande och viktigt att jobba med dessa texttyper som på grund av sitt innehåll verkligen sätter fingret på vad det innebär att leva i en demokrati och vikten av att kunna (och få) uttrycka sina åsikter. Nordborna själva kallade det egna språket för danskt mål eller dansk tunga.


Skillnaden mellan direkt och indirekt skatt
enorma svettningar

Examinationsuppgift på momentet Språksituationen i Sverige och Norden Välj ett av dessa språk och skriv en argumenterande text där du inledningsvis 

Button to report this content. Button to like this  Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg  Svenska 2 (utökat): Minoritetsspråk och nordiska språk nordiska språk. Vi kommer även arbeta med argumenterande text och utredande text.