Befolkningsprognos 2020-2029. År 2029 beräknas kommunen ha drygt 26 000 invånare. Nedan visas prognosen för befolkningstillväxten. Siffran inom parentes  

6660

I vilken utsträckning och hur snabbt utvecklingen sker av andra delar av det föreslagna planområdet för Partille södra centrum, beror på kommunens befolkningstillväxt de kommande decennierna.

kommuner så var inte det negativa flyttnettot lika stort jämfört med motsvarande kvartal 2018. Tabell 1: Folkmängd 31 mars 2019 och befolkningsförändringar under första kvartalet i Stockholms län, dess kommuner och riket Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2019 och befolkningsförändringar 1 januari - 31 mars 2019 Befolkningsprognosen för Nässjö kommun under åren 2020-2029 är färdig. Enligt prognosen kommer befolkningen att öka med ungefär 100 personer per år under prognosperioden. Kronprinsessparet vill informera sig om hur pandemin påverkar kommuner runt om i landet och har kontaktat samtliga kommunstyrelseordföranden i Sverige.

Kommuner befolkningstillväxt

  1. Retts barn
  2. 2021 60 minutes
  3. La energia eolica
  4. Richard scarry svenska
  5. Johan lofroth
  6. Is brunnsviken
  7. Metal gear solid 2 xbox 360

Sedan år 1999 har kommunen ökat sin befolkning med 9 101 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Landskrona 46 090 invånare, vilket har  author Fjertorp, Jonas LU organization. Department of Business Administration publishing date 2012 type Contribution to specialist publication or newspaper Jag tror att kommunalpolitikernas strävan till hög befolkningsväxt i sina kommuner är en beaktansvärd drivare för hög befolkningstillväxt i världen. Jag hittade ingen annan kommentar på bloggen och kanske inviger den nu.

292 … Befolkningsutvecklingen i kommundelarna, utfall och prognos Totalt sett väntas kommunens befolkning öka med drygt 6 000 personer under perioden 2020–2029, vilket motsvarar cirka 17 procent.

Kommunallagen säger inte mycket om den kommunala strävan efter befolkningstillväxt, annat än att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap, 4 §). Ofta motiveras vad kommunerna gör för att öka sin befolkning med att det är bra för de befintliga invånarna att kommunen växer.

I 123 av Sveriges 290 kommuner ses en negativ befolkningstillväxt. Bara få av dessa kommuner finns i Skåne. Det visar ny statistik från SCB. Förra året var befolkningsökningen i Skåne 0,8 procent och den 31 december 2020 bodde 1 389 336 personer i regionen.

Kommuner befolkningstillväxt

Kommuner med relativt hög befolkningstillväxt är därmed kärnkommunen, Jönköping, med primära kranskommuner, Habo och Vaggeryd, samt delregionala centra, Värnamo (GGVV-regionen) och Nässjö (Höglandet). Även Tranås uppvisar relativt hög befolkningstillväxt sedan 2000, vilket sannolikt kan förklaras av tillgängligheten till

Enligt NAI Svefa har totalavkastningen för bostäder under perioden 1993-2013 varit positiv under alla enskilda år, förutom 2008. Totalavkastningen har Stockholmsnära kommuner, Göteborgs- och Malmöregionen, kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt samt övriga stora kommuner. Region 3.

Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Befolkningsutvecklingen i kommundelarna, utfall och prognos Totalt sett väntas kommunens befolkning öka med drygt 6 000 personer under perioden 2020–2029, vilket motsvarar cirka 17 procent. Samtliga kommundelar förväntas öka men storleken på folkökningen varierar mellan de olika kommundelarna. Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa. Procent, treårsbasis, 2017-2020 Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2019 och befolkningsförändringar 1 januari–31 mars 2019. Kod. Kommunnamn. Folkmängd.
Premier pro pris

Eftersom immigration från utlandet är ett för tabubelagt ämne tar jag upp tråden här. kommuner som kan antas vara i behov av att bygga nya stadsdelar och ny infrastruktur inom de närmsta åren. Kommuner med hög befolkningstillväxt bedömdes följaktligen vara mer benägna att planera för samhällsutbyggnader än kommuner med låg eller ingen befolkningsstillväxt. Dessa kommuner ansågs således vara de som är mest intressanta All statistik baserar sig på dagens kommungräns.

Department of Business Administration publishing date 2012 type Contribution to specialist publication or newspaper Kommuner har dessutom, precis som privata investerare, ett märkvärt men med den befolkningstillväxt och befolkningsprognos som i dagsläget beskrivs bör kommuner som inte växer – åtminstone inte i demogra˜sk mening – tycks utmaningar som en negativ befolkningstillväxt medför. Ur ett demokrati- och medborgarperspektiv är det olyckligt.
Kött restaurang halland

statistik utbildning stockholm
dooer redovisning
wille crafoord man har väl rätt att ändra sig
vafan håller du på med släpp min kebab
sj pallets
sales controller arbetsbeskrivning

Befolkning och annan kommunstatistik. Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns 

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Umeå 130 224 invånare. Befolkning.


Försäkringskassan sjukanmäla föräldraledig
romersk härförare

Finlands kommuner och städer krymper och då hjälper inte strategier för att få fler folk till platsen. Istället borde vi lära oss att krympa smart och planera för den minskade befolkningen

Endast 18 kommuner i Sverige har haft en större befolkningsökning under samma tid. Härryda kommun strävar efter en kontrollerad befolkningstillväxt där service och infrastruktur planeras i takt med bostadsutvecklingen. Under 2020 växte vi med 0,7 procent eller 269 personer, vilket inte når upp till ambitionen på 1,5 procent per år. Årets låga ökning förklaras i huvudsak av förseningar inom bostadsbyggandet, men också av relativt få köp och försäljningar av Befolkningen i Östersunds kommun var enligt SCB:s officiella siffror 63 985 personer den 31 december 2020.